Styrelsen 2022

Ordförande och Drots: Katarina Dahllöf

Kassör och Skattmästare: Cecilia Svensson

Ledamöter: Gaby Soriano, Julia Rohdin, Alfhild Thörner.

Suppleant: Johan Bergman


Revisor: Sonja Erlandsson och suppleant Mattias Isaksson

Valberedning: Mattias Fredriksson