Styrelsen 2023

Ordförande och Drots: Mattias Fredriksson

Kassör och Skattmästare: Cecilia Svensson

Ledamöter: Julia Rohdin, Alfhild Thörner, Johan Bergman, Katarina Dahllöf

Suppleant: Eva Andersson


Revisor: Sonja Erlandsson och suppleant Mattias Isaksson

Valberedning: Mattias Fredriksson