Hej på er, nu är det då tid att rösta fram ert framtida Baronpar. Nedan följer avsiktsförklaringar från de som ställer upp i vårt val. Valet är slutet, det innebär att du lämnar in din valsedel i ett förslutet kuvert till drotsen senast den 21/1 2023. Om du inte kan närvara kan du lämna in din röst via ombud eller skicka via post till; Katarina Dahllöf, Södra Dragspelsgatan 43, 421 43 Västra Frölunda.

Den 21 januari ska vi ha Ting i Gotvik och kommer då att räkna rösterna i valet om nästa Baronpar. Folkets röst kommer då att presenteras för Drachenwalds Kungapar. Investitur kommer sedan att genomföras på St Egons under vårvintern.
Alla SCA medlemmar som bor där post numret börjar på siffran 4 kan delta i röstandet även om man inte är medlem i just Gotvik.

Tid och plats:
Kl 11.00 den 21/1 på Beväringsgatan 9, Hyresgästföreningens lokal, 415 24 Göteborg