Gotvik’s utmärkelser

Utmärkelsen Ragnhild den visa (Award of Ragnhild the wise of Gotvik) A & S

De som upprepade gånger utmärker sig genom att ställa upp med sina kunskaper till gagn för Gotvik och Gotvikare. Dels genom föreläsningar men även via mera handfasta råd och assistans.

Utmärkelsen Dana den djärva  (Award of Dana the brave of Gotvik) Kämpalek

De som påvisar exemplariska kunskaper inom sin gren av kämpalek (t.ex. bågskytte, fäktning, heavy fighting) samt visar sig vara exempel av höviskhet och ridderlighet både på och utanför slagfälten.

Utmärkelsen S:t Egons hjärta (Award of St Egon’s heart) Tjänst

De som osjälviskt arbetar för att förbättra och bygga ut basen för vår gemensamma medeltidslek.

Utmärkelsen S:t Sigrids slev (Award of the Ladle of Saint Sigerid of Gotvik) Kulinariska färdigheter

De som upprepade gånger visar prov på kulinariska färdigheter till gagn för Gotvik och Gotvikare.

Gotviks silver delfins orden (Order of the Silver Dolphin of Gotvik) Före detta baronpar

Tilldelas en utmärkelse som tack för deras arbete för Gotvik under sin regeringsperiod.

Utmärkelsen S:t Egons pil (Award of the Arrow of Saint Egon of Gotvik) Allmän uppmuntran

En generell lokal utmärkelse som kan sägas motsvaras av en AoA.

Utmärkelsen Gotviks pilgrim ( Award of the Pilgrims of Gotvik) för de som saknas oss / De som har flyttat