Evenemangsdetaljer


I nådens år 2023 träffas vi för att blidka Gotviks helgon St.Egon. i hopp om att han skall skydda oss mot arga bönder och sill regn.

Med pompa och ståt kommer vi även avtacka det sittande baronparet och hylla Gotviks nya Baron och Baronessa. Festen på lördagen kommer att gå i vikingarnas tecken.

 

Festen kommer att äga rum i Hyssna bygdegård.

Hålsjövägen 43, 511 68 Hyssna

57,5611967, 12,5624407

Bygdegården ligger drygt 20 minuter från Landvetter Flygplats, 45 minuter från Göteborg och ca 30 minuter från Borås.

Behöver ni hämtning eller lämning så kontakta Olof Vinter/Johan Bergman

 

Vi kommer att följa Sveriges corona restriktioner.

 

Evenemanget kommer att starta den 14 april kl.18:00 och slutar den 16 april kl 12:00.

 

Priser:

Hela helgen 550 SEK

Dagspass  400 SEK

Ungdom 10-16 år helgpass 450 SEK

Ungdom 10-16 år dagspass 300 SEK

Barn 0-9 år gratis

Icke sca-medlem + 50 sek.

 

Anmälan: Klicka här

Sista anmälningsdag är den 27 mars.

Sista betalningsdag är den 1 april.

Deltagare: Klicka här

 

Autokrater:

Julia Margaretesdotter (Julia Rohdin) 

juliarohdin@gmail.com
0709283145

Olof Vinter ( Johan Bergman)

johan.bergman@telia.se

0702787560

 


In the year of grace 2023 we meet to appease Gotvik’s saint St. Egon. hoping he will protect us from angry farmers and herring rain.

With pomp and circumstance, we will also thank the sitting baron couple and pay tribute to Gotvik’s new Baron and Baroness. The banquet on Saturday will follow in the footsteps of the Vikings.

 

The party will take place in Hyssna village hall.

Hålsjövägen 43, 511 68 Hyssna

57.5611967, 12.5624407

Bygdegården is about 20 minutes from Landvetter Airport, 45 minutes from Gothenburg and about 30 minutes from Borås.

If you need pickup or drop off, contact Olof Vinter/Johan Bergman

 

We will follow Sweden’s corona restrictions.

The event will start on April 14th at 18:00 and end on April 16th at 12:00.

 

Prices:

All weekend SEK 550

Day pass SEK 400

Youth 10-16 years weekend pass SEK 450

Youth 10-16 years day pass SEK 300

Children 0-9 years free

Non-sca member + 50 sec.

 

Registration: Click here

The deadline for registration is March 27th

The last day of payment is April 1st.

 

Autocrats:

Julia Margaretesdotter (Julia Rohdin) 

juliarohdin@gmail.com
070928154

Olof Vinter ( Johan Bergman)

johan.bergman@telia.se

0702787560

Kategorier: