Gotvik är ett baroni i furstendömet Nordmark. Gotvik omfattar Göteborg med (stor) omnejd.

Kategorier: