När en person har tjänat som sittande krona får personen som tack en titel. Titeln beror på vilken nivå och hur många gånger personen har suttit på tronen.
Greve/Grevinna, Hertig/Hertiginna – har suttit som kungapar 1 resp. 2 ggr
Vicomte/Vicomtessa – har suttit som furstepar
Founding Baron/Baroness – allra första baronparet
Court Baron/Baroness – har eventuellt suttit flera gånger eller blivit belönade med titeln för sitt arbete i föreningen

Kategorier: